1, Phương thức và hình thức thanh toán:

  • Khách hàng hộ gia đình, nhà riêng: thanh toán tiền mặt khi giao hàng
  • Khách hàng công sở: Đối với khách hàng công sở với số lượng sử dụng từ 40 bình trở lên chúng tôi áp dụng hình thức thanh toán trả sau vào cuối tháng. Xuất hóa đơn đỏ VAT cho công ty khi có nhu cầu

2, Tiền đặt cọc vỏ bình:

  • 50.000 đồng/vỏ áp dụng cho tất cả các loại nước uống 19l
  • Với khách hàng đã có vỏ bình thì không cần phải trả thêm tiền cọc vỏ
  • Khi khách hàng không có nhu cầu sử dụng nước chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cọc vỏ bình đã thu trước đó